AРХИВ 2023


ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ЗА 2023 ГОДИНА:

1.    Постановление № 46 на МС
2.    Писмо до Кмет на районна администрация
3.    Заявление
4.    Формуляр на проект (Приложение 1, към чл.3, ал.1)
5.    Финансов план (Приложение № 2, към чл.3, ал.1)
6.    Презентация
7.    Формуляр за Финансов и Съдържателен отчет

AРХИВ 2022

 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ЗА 2022 ГОДИНА:

1. Постановление № 46

2. Писмо до Кмет на районна администрация

3. Заявление

4. Формуляр на проект (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

5. Финансов план (Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1)

6. График за онлайн консултации

7. Презентация

8Финансов и съдържателен отчет

АРХИВ 2021

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МС

2. НАСОКИ И УКАЗАНИЯ

3. ЗАЯВЛЕНИЕ

4. ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

5. ФИНАНСОВ ПЛАН (Приложение № 2)

6. ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО РА

АРХИВ 2020

 

1. ПИСМО от РУО – София-град

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта за 2020 г. (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

4. ФИНАНСОВ ПЛАН на проект за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане физическа активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност  (Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1)

5. ФОРМУЛЯР за Финансов и съдържателен отчет