ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ЛОГО

 

Лого "София - Европейска столица на спорта"
формати BG: .jpg;  .eps
формати EN: .jpg;  .eps