Заглавие Дата на публикуване
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел ?Отчуждаване и обезщетяване“, дирекция ?Инвестиционно отчуждаване” към направление ?Архитектура и градоустройство“ 06.12.2022
Район “Люлин” обявява вакантни места за длъжността "медицинска сестра в яслена и кабинетна група", в ?Детска градина № 122“, ул. ?Полк. Никола Попов“ № 5 02.12.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат ?Лозенец“ – 4 работни места 01.12.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Искър" – 4 работни места 01.12.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Възраждане" – 3 работни места 01.12.2022
Столичната община обявява конкурс за избор на частен доставчик за разкриване на социалната услуга ?Център за социална рехабилитация и интеграция" на територията на СО, с адрес: гр. София, ул. "Цар Симеон" № 110 01.12.2022
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел ?Инфраструктура и устройство на територията” 30.11.2022
Район ?Изгрев“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" ?Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” 28.11.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за "началник-отдел" ?Общинска собственост и жилищно настаняване“ 28.11.2022
Район ?Люлин” обявява вакантно място за длъжността "старши счетоводител" в отдел "Финансово-счетоводни дейности" 28.11.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document