ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 19.03.2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища

Oбн., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 22.03.2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 02.03.2021 г., в сила от 02.03.2021 г., изм. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.


 

ПИСМА И ДОКУМЕНТИ ЗА 2024 ГОДИНА:

1. Постановление № 46 на МС
2. Презентация  (ПМС № 46)
3. Формуляр на проект (Приложение 1, към чл. 3, ал. 1)
4. Финансов план (Приложение № 2, към чл. 3, ал. 1)
5. Заявление

 


 АРХИВ – ПМС № 46


АРХИВ – ПМС № 129