Ученическите игри се организират и провеждат от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Българската асоциация Спорт за учащи (БАСУ). Те са насочени към провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортносъстезателна дейност, както и възможности за определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – Световни ученически първенства, организирани от Международната федерация за ученически спорт.

 

ПРАВИЛА, УКАЗАНИЯ И ЗАПОВЕДИ

 

 

БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ

 

 1. ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
 • Заявка за участие от директор на училище по вид спорт, възрастова група и пол (XLS)
 • Обобщена заявка за участие от районна администрация (XLS)
 • Образец на Протокол от проведена Техническа конференция (DOC)
 • Индивидуална заявка за участие или отказ от участие от училище (DOC) (Приложение № 6 към Правилата) – ЗА ВСИЧКИ ЕТАПИ НА Ученическите игри
 1. ПЪРВИ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
 • График за провеждане на състезанията по вид спорт (DOC)
 • Официален протокол за класиране по вид спорт, възрастова група и пол (DOC)
 • Справка за участниците в общински състезания от Ученически игри (Приложение № 4 към Правилата) (XLS)
 • Таблица за класиране по вид спорт, възрастова група и пол за районна администрация (XLS)
 • Списък на отбора по вид спорт, възрастова група и пол за участие в Ученически игри (Приложение № 5 към Правилата) (DOC)
 1. ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
 • Докладна записка от директор на училище за командироване за участие в IV етап на Ученически игри (DOC)
 1. ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН ФИЗИКАЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
 1. ФИНАНСОВА СПРАВКА И ОТЧЕТ
 • Финансова справка за необходимите средства за организиране и провеждане на Първи районен етап на Ученически игри от районна администрация  (DOC)
 • Програма на състезанието с резултати (Приложение № 1 към "Финансова справка") (DOC)
 • Списък на ангажираните лица по вид спорт (Приложение № 2 към "Финансова справка") (DOC)
 • ОТЧЕТ от районна администрация (DOC)
 1. ПРОТОКОЛ ЗА СПОРТНА СРЕЩА

 

ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

Еднократната парична награда е предназначена за педагогически специалисти от столични училища, с професионална квалификация "учител по физическо възпитание и спорт" или "треньор" по вид спорт, класирали на призови места ученически отбори в Трети етап (Зонални състезания) и Четвърти етап (Финални състезания) по съответния вид спорт от Ученическите игри.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕПърви етап – Районни първенства

КЛАСИРАНЕ
 
 Район ''Банкя''  Район ''Искър''  Район ''Младост''  Район "Подуяне''
 Район ''Витоша''  Район ''Красна поляна''  Район ''Надежда''  Район ''Сердика''
 Район ''Връбница''  Район ''Красно село"  Район ''Нови Искър''  Район ''Слатина''
 Район ''Възраждане''  Район ''Кремиковци"  Район ''Оборище''  Район ''Средец''
 Район ''Изгрев''  Район ''Лозенец''  Район ''Овча купел"  Район ''Студентски''
 Район ''Илинден''  Район ''Люлин''  Район ''Панчарево''  Район ''Триадица''

 


 

АРХИВ – УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ